Middelkosten
Apotheek administratie & bijzondere kosten: [?] Onder deze variabele moeten de kosten worden genoteerd van de apotheek, die niet bij andere kostenposten ondergebracht kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opmaken van de balans, het bestuderen van voorraden en de uren van de ondernemer voor medicijn keuze of andere apotheek gerelateerde zaken. Op een jaarrekening zullen deze gegevens naar alle waarschijnlijkheid niet staan genoteerd. Een schatting zal dan moeten worden gemaakt, echter daar dit in het model over alle transacties uit de apotheek wordt verdeeld is dit bedrag van weinig belang.

0,00
Bewaarkosten medicijnen: 0,00

Jaarlijkse voorraad devaluatie: [?] De devaluatie van een apotheek is moeilijker in te schatten, maar is vaak te bepalen uit voorraad mutaties. Een mogelijke formule voor de devaluatie is:

| (voorraad - verkochte middelen) - restant voorraad - extra inkoop van dit jaar | = devaluatie

Dan blijft namelijk over dat wat niet verkocht is en 'verdwenen' is. De resultante hiervan is altijd negatief, vandaar de absolute waarden tekens: ||.

0,00

Gebruikte apparatuur [?] Hieronder plaatst u kosten van apparatuur specifiek gebruikt voor het bereiden van deze middelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een centrifuge welke niet standaard gebruikt wordt voor de apotheek.

Apparaat / consumables Apparaatkosten (jaarlijks, ) % Gebruik apparaat voor dit product reset?
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %


Inkoopsprijs middelen

Middel Inkoopsprijs Hoeveelheid (%) middel gebruikt reset?
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %
0,00 0 %


Totale kosten per product 0,00