Personeelskosten
Kosten

Tijd (m) [?]Deze tijd betreft de totale deklarabele tijd besteed aan dit product (inclusief verkoop) in minuten

Kosten per tijdseenheid (€) [?] De kosten per tijdseenheid zijn gemakkelijker te bepalen. Simpelweg deelt u de totale kosten van personeel zoals op de jaarrekening omschreven (inclusief alle werkgevers lasten als ‘sociale lasten’, ‘pensioenlasten’, ‘nascholingskosten’) door het aantal FTE (full time equivalent) in dienst. Uiteraard moet dit wel gesplitst over assistenten, dierenartsen en/of ander personeel daar dit een ander tarief betreft.

Als gegevens m.b.t. werkgeverslasten niet gesplitst zijn kunnen die worden ondergebracht bij overhead onder ‘algemene kosten’. Deze tarieven worden immers niet gesplitst per werknemer binnen de diergeneeskunde en door dit te middelen worden alle kosten gedekt.

Declarabele uren (verhouding) [?] De declarabiliteit zal moeten blijken uit een tijdsregistratie systeem. Indien dit niet beschikbaar is kunt u proberen gebruik te maken van algemene kerngetallen van bijvoorbeeld de beroepsorganisatie of een schatting te maken. Zoals zal blijken als u het model gebruikt is deze factor van groot belang in het verkrijgen van de kostprijs. Als u gebruikt maakt van schattingen is het dus mogelijk aan te raden om te investeren in een gedegen tijdsregistratie in uw organisatie.

Declarabele uren wordt gedefinieerd als de factor, van tijd die uitbetaald wordt aan personeel t.o.v. tijd die direct aan een klant kan worden gekoppeld. In formule vorm dus:
Declaribiliteit = tijd die direct aan een klant kan worden gekoppeld / tijd die uitbetaald wordt aan personeel

Berekende kosten (€)
Dierenarts 0,00 0,00
Assistente 0,00 0,00
Overig (indien aanwezig) 0,00 0,00
Totaal 0,00