Master thesis: Een model voor kostprijsberekeningen binnen de diergeneeskunde


Dank u voor uw interesse in mijn master thesis. Op deze pagina kunt u een pdf versie downloaden van mijn verslag, waarbij ik u vooral op het hoofdstuk discussie wil wijzen. Onder ‘discussie’ wordt veel informatie gegeven over keuzes die worden gemaakt tijdens het berekenen van een kostprijs. Tevens worden suggesties gegeven over hoe daar mee om te gaan.

Ook hoofdstuk 4.1: Conclusies voor de dierenarts zijn zeer verhelderend.
    ".... Nog een voorbeeld is kostprijsberekening van OK ruimte. Vaak wordt complex gerekend met verschillende kostprijzen voor OK ruimte en reguliere onderzoekruimte en/of wachtruimte. Zoals blijkt uit de illustraties is de overgrote meerderheid van kosten voor operaties (>50%) en complexe operaties (>75%) personeel kosten, zelfs als 200.000€ jaarlijks wordt toegevoegd aan overheadkosten. De overige kosten zijn vrijwel alleen middelen/apotheekkosten (respectievelijk 45% en 15%). En ook hier moet worden gezegd dat het kunnen uitvoeren van deze operaties eigenlijk reclame is voor de rest van de praktijk. Dit is dus eigenlijk niet relevant om mee te nemen in kostprijs berekeningen en is dan ook niet in het model opgenomen. ....
Uit illustraties van de thesis is te concluderen dat een (uitgebreide) kostprijs berekening snel en duidelijk inzicht kan verschaffen in bedrijfskundige vraagstukken. Hierbij blijkt bijvoorbeeld dat onderscheid maken tussen verschillende sectoren in een gemengde praktijk waarschijnlijk onnodig complexiteit toevoegt, evenals verschillende kosten berekenen voor verschillende praktijkruimten. Ook geeft de thesis houvast bij het zetten van een prijs of het doen van winst/verlies analyses, waarbij kennis over de kostprijs van essentieel belang blijkt.

Tevens kunt u mijn presentatie over deze thesis hier bekijken of downloaden (opent in een nieuw venster).

"Kostprijs is hier gedefinieerd als: de totale kosten (financieel) die gemaakt worden voor het produceren (en leveren) van een product/dienst. Dat is dus inclusief directe kosten en indirecte kosten (kosten welke te koppelen zijn aan een product en kosten die wel noodzakelijk zijn voor de productie, maar aan één product toe gerekend kunnen worden)."

Kennis over kostprijs heeft dus vele voordelen, zowel voor producten die op dit moment worden aangeboden als bij de overweging nieuwe producten te gaan aanbieden.


Voordat u dit bestand download zou ik graag de volgende gegevens van u noteren.
Uiteraard worden deze met zorg behandeld en niet gedeeld met derden.

    Uw naam:
    Uw E-mail adres:
    Reden van download / Hoe komt u bij SVDB2: