Downloads van SVDB2


Voortvloeiend uit mijn drang informatie te delen, is de download pagina van SVDB2 ontstaan. Hier kunt u
verschillende documenten downloaden speciaal gericht op de bedrijfsvoering van uw praktijk en andere
onderwerpen. Graag hoor ik van u over mogelijke feedback of verzoeken om nieuw werk. Mocht u andere vragen
willen stellen staat u dit natuurlijk altijd vrij. Alvast hartelijk bedankt voor uw interesse!

Prijselasticiteitsonderzoek binnen de diergeneeskunde

  Speciaal voor mijn bachelor thesis heb ik in 2010-2011 onderzoek gedaan naar prijselasticiteit binnen de diergeneeskund(ig)e (praktijk). Prijselasticiteit is, grof gesteld, de hoeveelheid vraag verandering uit een verandering van de prijs van een product.

  Uit dit onderzoek bleken een aantal zeer nuttige zaken voor de practicus en ondernemer. Denk bijvoorbeeld aan wat nu de prijselasticiteit van een diergeneeskundig product eigenlijk is. Van mijn thesis is tevens een korte publicatie in het tijdschrift voor diergeneeskunde gepubliceerd in juni 2011. Een zeer nuttig stuk voor elke practicus en ondernemer.

  Klik hier voor meer informatie, waaronder een download van de originele thesis en spoedig een kopie van het artikel in het tijdschrift.

Kostprijsberekeningen voor de diergeneeskunde

  Ook kostprijs is zoals duidelijk blijkt uit mijn producten iets waar ik veelvuldig mee bezig ben. Ook binnen mijn studie heb ik mij hierin verdiept, als een van de weinigen. Voor mijn master thesis heb ik onderzoek gedaan, met als eindproduct een model voor kostprijsberekeningen in de praktijk. Hierbij ben ik mij pijnlijk bewust geworden van het ontbreken van enige informatie binnen de diergeneeskunde over dit deel van ons vak. Ook ben tot de conclusie gekomen dat persoonlijk en bedrijfsituatie specifiek gewerkt moet worden om enig resultaat te kunnen boeken met een dergelijke berekening. Een grootschalig 'scan'-'model voor iedereen' dat vaste resultaten geeft is niet de oplossing. Daaruit is dan ook onder andere SVDB2 ontstaan. Graag toon ik u mijn master thesis: "Een model voor kostprijsberekening binnen de diergeneeskunde".

  Hier kunt u tevens mijn presentatie over dit onderwerp en mijn onderzoek downloaden. Ik hoop dat u hiermee geprikkeld wordt om gebruik te maken van deze handvatten om uw onderneming met meer passie en zekerheid te leiden. U kunt altijd contact met mij opnemen wanneer u vragen hebt, of een offerte wil aanvragen voor persoonlijk advies.

  Klikt u hier voor alle bestanden gerelateerd aan mijn master thesis over kostprijsberekeningen.

Voorbeeld offerte kostprijsberekening

  Dit is een voorbeeld offerte voor een kostprijsberekening. Zo ziet u dat er altijd transparant & persoonlijk contact is, voor u in zee gaat met SVDB2 en er naar u geluisterd wordt. Ook dat er meer aandacht wordt geschonken aan de producten, dan enkel een cijfermatig resultaat. Er wordt gekeken naar uw praktijk en uw wensen en daarbij hoort een passend advies!!
  Klikt u hier voor de download.

Algemene voorwaarden

  U kunt ook hier de algemene voorwaarden van SVDB2 downloaden.
  Klikt u hier.