Rendabiliteitsbepalingen


De rendabiliteit van een product is een van de meest praktische handreikingen bij de aanschaf van een apparaat, of het leveren van een dienst. Simpel gezegd komt het neer op de vraag "Wat levert het mij op?". Er komt echter veel bij kijken wanneer een inschatting gemaakt moet worden of tot aanschaf moet worden overgegaan, en zo ja van welk van de opties? Denk bijvoorbeeld aan de vraag of een product zichzelf terug kan betalen. Daarvoor zijn verschillende dingen van belang, waaronder bijvoorbeeld prijselasticiteit (de verhouding tussen vraag en prijsverandering). Over dat onderwerp is slechts weinig bekend, vrijwel de enige publicatie binnen de diergeneeskunde is mijn bachelor thesis (welke hier beschikbaar is voor download).

Daarnaast is er nog bijvoorbeeld de vraag hoeveel plezier het hebben van het apparaat u als ondernemer en dierenarts geeft. Ook wat het doet met de uitstraling van de praktijk om bijvoorbeeld een röntgenapparaat in huis te hebben is een belangrijke vraag.

Speciaal om deze vragen te beantwoorden en een advies te geven over de aanschaf of het gaan aanbieden van een dienst, biedt SVDB2 de rendabiliteitsbepaling voor € 289,-. Hierin wordt de prijs van een apparaat gedisconteerd en wordt gekeken of en op welke manieren het apparaat in uw organisatie zou kunnen worden toegepast. Zo wordt ook niet uit het oog verloren dat het voor u als practicus plezier kan geven. Er wordt dus gezocht naar een oplossing, in plaats van het zien van problemen.

Wilt u meerdere apparaten aanschaffen of diensten gaan leveren zijn de kosten voor een opvolgende bepaling natuurlijk lager dan de eerste. Immers een deel van de nodige berekeningen en analyses zijn al uitgevoerd. Ook wanneer u al gebruik maakt van kostprijsberekeningen van SVDB2 kan een lager tarief worden gehanteerd. Neem daarom nu contact met mij op voor een offerte.


*Toelichting is inbegrepen in het standaard tarief tot 45 minuten, hierna geldt het standaard uurtarief.
**Bij de geadverteerde prijzen zijn geen voorrijkosten opgenomen.